Regler

Regler for lagspill og best ball.
(Texas Scramble)

  •  Lag 1 og 2 starter på hull 1, Lag 3 og 4 på hull 2 osv. Ved få lag kan lag 3 og 4 starte fra hull 6.
  • Spillerne sparker ut fra samme sted, enten blå eller rød stake 1-9. Hvit på hullene 10-18.
  • Den ballen på hvert lag som ligger best til for neste spark blir liggende.
  • De andre på laget plukker opp sin egen ball og legger ved siden av ballen til medspiller.
  • Spillet fortsetter på samme måte gjennom hindrene og til første ball på laget er i hullet (bøtta).
  • Antall spark noteres på scorecort av konkurrerende lag.
  • Laget med færrest spark er vinner.
  • Hvis uavgjort kan det spilles straffekonkurranse på målet som er satt opp bak hull 9.
    (Nederste lomme 1 poeng, midterste 2 poeng og øverste 3 poeng. Flest poeng er vinner.)